Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpracování nabídek do veřejných zakázek

Na zakázku jakéhokoliv charakteru dnes každý soukromý, či veřejný investor, nebo chcete-li zadavatel, požaduje zpracování nabídky od několika uchazečů. Ať již se jedná o dodávku strojního zařízení, či výstavbu zimního stadiónu, nebo úpravu místního parku, vždy si investor vybírá mezi kvalifikovaným a levným dodavatelem a požaduje podání jeho nabídky. 

Investor, neboli zadavatel však může být soukromý, nebo veřejný. Soukromý zadavatel, pokud nežádá dotaci z veřejných fondů, není vázán žádnou povinností vyhlásit výběrové řízení na dodavatele a může zadat svou zakázku komukoliv. Zpravidla to tak ovšem není a zadavatel si vybírá své dodavatele podle různých kritérií, z nichž nejvýznamější roli hraje cena dodávky a ostatní kritéria, zejména kvalifikační, ustupují do pozadí, jelikož zadavatel většinou své potencionální dodavatele zná. U veřejného zadavatele, kterým je Česká republika, územní samospravné celky, obce, nebo příspěvkové organizace však tento postup není možný. Tyto subjekty jsou při zadání veřejné zakázky povinny postupovat podle zákona č.134/2016 Sb. - Zákona o zadávaní veřejných zakázek-

Střední a velké firmy disponují týmem profesionálů, kteří běžně zpracovávájí nabídky na zakázky zadané dle výše zmíněného zákona. Menší dodavatelské firmy však většinou nemají dostatečné zkušenosti ani pracovníky, kteří by se v této velmi složité problematice dokázali orientovat a díky tomu mnohdy nezískájí zakázku, kterou by při dodržení formálních pravidel při zpracovaní nabídky z určitou jistotou získaly.

Mé služby v oblasti zpracování nabídek do veřejných zakázek jsou proto směrovány na subjekty nedisponující dostatečným vědomostním potencionálem pro zpracování nabídek do veřejných zakázek. Součástí této služby předchází podrobná analýza zadání zakázky na Informačním systému o veřejných zakázkách, či zadávací dokumentace a zhodnocení, či doporučení účasti nebo neúčasti v předmětné soutěži.

Během své dlouholeté praxe jsem osobně zpracoval cca 1.500 nabídek do soutěží různého typu a poznal mnohá úskalí této problematiky, která jsou někdy zcela nečekaná. Mám rovněž zkušenost při zpracování nabídky pro zahraniční klienty.

 

Zpět

Dále